Memet Kiliç

Bundestagskandidat Wahlkreis Rhein-Neckar

„Gleichberechtigung aller Bürgerinnen und Bürger, eine
zukunftsorientierte Migrationspolitik, für die Integration
eine Selbstverständlichkeit ist – dafür setze ich mich
gerne ein.“

İslamofobi ve İslami Radikalizme Karşı İstanbul Deklerasyonu

12.02.2015

Maltepe Belediye Başkanı sayın Ali Kılıç’ın daveti üzerine 7 Şubat 2015 tarihinde Almanya’dan gelen yerel politikacılar, Türk-Alman yerel yönetimlerinin diyaloğunu başlatmak üzere toplandılar. Bu diyaloğun hedefi güncel sorunlara ortak çözümler üretmektir. Katılımcılar aşağıdaki metin ile öncelikle, Ekim 2015 tarihinde yapılacak konferansa çağrıda bulunuyorlar.

 • Göç hareketlerinin 21’inci yüzyılda gittikçe artarak, şehirlerimizi her anlamda çoğulcu bir hale getirdiğini tesbit ediyoruz. Bu çoğulculuğu kültürel bir zenginlik olarak algılamak ve olumlu yapılandırmak doğru bir yoldur ve hem devletler hem de belediyeler için büyük bir görevdir.

 • Irk, köken, cinsiyet, inanç veya dünya görüşü nedeniyle insanların ayrımcı muamele veya şiddete maruz kalmalarına karşı koymalıyız. Çünkü herbir bireyin insan onurunu evrensel geçerli Avrupa ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Beyannameleri çerçevesinde korumak zorunluluktur.

 • Tüm insanların eşit ve barışçıl ortak yaşamını savunuyor, sosyal problemlerin etnik veya dinsel problemler olarak gösterilmesine karşı çıkıyoruz.
   
 • Halkların kardeşliğini, düşünce, sanat, basın, bilim ve inanç özgürlüğünü savunuyoruz.

 • Biz hem islamofobiye hem de islami radikalizme karşıyız.

Özellikle şu noktaların dikkate alınmasını öneriyoruz:

Terör saldırıları ve bunların yolaçtığı korkular dikkate alınarak, her aşamada ve özellikle yerel düzeyde ortak çalışmaların arttırılması gerekir. Paristeki korkunç saldılar (Charlie Hebdo ve Yahudi marketi) ve buna halk içinde gösterilen tepkiler, bizim hem terör sempetizan ve destekçilerine hem de göçmen düşmanı gösterilere karşı tavır almamız zorunluluğunu gösteriyor. Almanya'nın hemen tüm şehirlerinde hoşgörü ve dünyaya açıklık için gösteri yapanların sayısının, islama karşı düşmanlık besleyen gösteriye katılanlardan kat kat fazla olduğunu memnuniyetle tesbit ediyoruz.

Dinler ve kültürler arası diyalog, halkların kardeşliği ve Avrupa islamını hedefleyerek, Birleşmiş Milletlerin evrensel geçerli insan hakları çerçevesinde yoğunlaştırılmalıdır.

Somut olarak şunları öneriyoruz:

 • Ekim 2015 tarihinde Alman ve Türk yerel politikacılarının katılımı ile var olan şehir kardeşliklerini geliştiren ve yeni kardeş şehirlerin oluşturulmasını öneren ve içerik önerilerinde bulunan bir konferans gerçekleştirilmelidir.

 • Tüm din ve inanç grupları ile saygılı bir münasebet kurulmalıdır. Aksi takdirde kentlerimizde barışçıl ortak bir yaşam mümkün olamaz.

 • Çeşitli kentlerde Hristiyan-Müslüman çalışma gruplarının kurulmasını öneriyor ve yaklaşık 20 yıldır Erlangen/Almanya'da var olan ve başarılı çalışmalar yapan böyle bir grubu örnek gösteriyoruz.

 • Hamburg, Münich ve Erlangen kentlerinde olduğu gibi yerel düzeyde dinsel cemaatlerin ortak çalışmalar yapmalarını öneriyoruz.

 • İstanbul Maltepe Belediyesi ile Hamburg Altona Belediyesi'nin kardeş şehir olma niyetlerini memnuniyetle karşılıyoruz.
 • Daha başka kardeş şehir projelerinin oluşturulmasını öneriyoruz.

 • Hamburg Eyaletin'nde gerçekleştirilen, tüm çocuklara ortak bir din dersi verilmesi uygulamasının, diğer eyaletler tarafından da incelenip uygulamaya sokulmasını rica ediyoruz.

 • Bu korkunç töhmetin, toplumun bölünmesine neden olmaması gerektiğini, bunun dayanışma ile aşılması gerektiğini, örnek bir şekilde kanıtlayan, hoşgörü ve dünyaya açıklık gösterilerinin düzenleyicilerine teşekkür ediyoruz.

İki gün süren panele,

- Münih Anakent Belediyesi eski başkanı Christian Ude

- Federal Almanya Parlamentosu Yeşiller eski Milletvekili Memet Kılıç

- CHP Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba ve Ercan Karakaş

- CHP İstanbul Milletvekili Celal Dinçer ve İhsan Özkes

CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Özcan

- Adalar Belediye Başkanı Atilla Aytaç

- Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Günalp

- Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Hışman

- Erlangen Belediye Başkanı Susanne Lender-Cassens

- Altona Belediye Başkanı Liane Melzer

- Münih Anakent Belediyesi Meclis eski Üyesi Edith von Welser-Ude

- Erlangen Kardeş Şehir Derneği Başkanı Michael Greissel

- İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yunus Emre

- Türk-Alman Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı Başkanı Prof. Dr. Faruk Şen

- Kırklareli Kaynarca Belediye Başkanı Serdar Türker

katıldılar.

 

Sosyal ağlar

Twitter ve Facebook